Ammatillinen kuntoutus

ammatillinen1
ammatillinen1
Shadow

KELAN PALVELUT

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat juuri nyt ilman koulutus- tai työpaikkaa tai joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

NUOTTI-valmennus on Kelan järjestämää matalan kynnyksen ammatillisen kuntoutuksen palvelua. Raudasmäen Sosiaalipalvelut tarjoaa valmennusta Kelan yhteistyökumppanina.

Mitä NUOTTI-valmennus on käytännössä:

NUOTTI-valmennus sisältää 20 yksilötapaamista viiden kuukauden aikana henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Valmennus toteutetaan nuoren arkiympäristössä. Nuori saa itse vaikuttaa tapaamispaikkaan ja tapaamisten sisältöön. NUOTTIin liittyy olennaisena osana myös verkostotyö. Valmentaja on apuna kokoamassa nuorelle tarpeellista verkostoa ja palveluja, jotta tällä olisi käytössään tarvittava tuki myös valmennuksen päättyessä.

Valmennus on aina yksilöllistä, eikä se sisällä ryhmämuotoista toimintaa. Nuoret voivat tulla valmennukseen hyvinkin erilaisista lähtökohdista. Valmennus on nuorelle maksuton.

Miten NUOTTI-valmennukseen haetaan:

Nuori voi hakea valmennusta Kelalta joko yksin tai tutun ohjaajan tai läheisen kanssa. Hakemiseen ei tarvita lääkärinlausuntoa tai kirjallista hakemusta. Riittää, että nuori kokee toimintakykynsä heikentyneen olennaisesti ja että hän tarvitsee tukea tulevaisuutensa suunnitteluun.

NUOTTI-valmennukseen voi hakeutua nuori itse, nuoren puolesta hänen läheisensä tai yhteistyötaho, ottamalla yhteyttä Kelaan p. 020 692 205 ja kertomalla halukkuudesta osallistua valmennukseen. Lähetettä ei tarvita, vaan yhteydenotto Kelaan riittää.

Kelan hyväksyttyä nuoren hakemuksen nuori saa valita palveluntuottajan, josta hän saa NUOTTI-valmentajan. Raudasmäen Sosiaalipalveluilla on neljä NUOTTI-valmentajaa.

Kelan sivuilta löytyy lisää tietoa NUOTTI-valmennuksesta.

NUOTTI-valmentajien yhteystiedot:

Eeva Palo, palveluvastaava
p. 040 3590 557
eeva.palo@rsp.fi

Niina Peltokorpi
p. 044 7271 785
niina.peltokorpi@rsp.fi

Raija Tikkanen
p. 040 3576 462
raija.tikkanen@rsp.fi

Raudasmäen TEAK

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille nuorille ja aikuisille silloin kun:

  • hänellä on sairaus tai vamma, joka on aiheuttanut tai aiheuttamassa toimintakyvyn olennaisen heikentymisen
  • hän tarvitsee tukea työ- ja toimintakykynsä arviointiin ja selvittämiseen sekä työllistymiseensä
  • 16–29 -vuotiaan nuoren toimintakyky on olennaisesti heikentynyt

Työikäinen asiakas tarvitsee hakemuksen liitteeksi lääkärilausunto B:n tai muun vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen. Nuorella ei tarvitse olla todettua sairautta, eikä hänen tarvitse hankkia lääketieteellisiä selvityksiä todentaakseen kuntoutuksen tarvetta.

Kuntoutukseen haetaan Kelan hakulomakkeella (KU 101). Alle 30-vuotiaat voivat hakeutua kuntoutukseen soittamalla Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205.

Raudasmäen TEAKia toteuttaa kaksi työparia. Asiakkaan tukena on henkilökohtainen työhönvalmentaja, joka ohjaa asiakasta kuntoutuksen kaikissa vaiheissa. Kuntoutuspäivien pituus ja määrä viikossa sovitaan yksilöllisesti. Kuntoutus toteutetaan osittain Raudaskylän Kristillisellä Opistolla yksilö- ja ryhmätoimintana sekä valmentajan työpaikkakäynneillä.

Osa tapaamisista voidaan toteuttaa etäyhteydellä. Majoittuminen on tarvittaessa mahdollista Raudaskylän Kristillisellä Opistolla.

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on kolme vaihtoehtoista palvelua:

  • Työkokeilussa saat tukea urasuunnitelman tekemiseen. Ammattialan tai koulutusalan soveltuvuus varmistetaan kokeilemalla työtä avoimilla työmarkkinoilla yhdessä tai useammassa työpaikassa. Työkokeilu kestää 3-6 kuukautta, ja se voi jatkua työhönvalmennuksena.
  • Työhönvalmennus tukee palkallisen työpaikan hakemisessa ja aseman vakiinnuttamisessa työmarkkinoilla. Työhönvalmennus kestää 3–21 kuukautta.
  • Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä sopii, kun tarvitset enemmän tukea sekä soveltuvan ammatin valinnassa että työmarkkinoille sijoittumisessa. Tämä palvelu kestää 6-26 kuukautta.

Kuntoutus on asiakkaalle maksuton. Kuntoutuja voi hakea Kelalta kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia kuntoutuksen ajalle. Lisätietoja: www.kela.fi

 

Työhönvalmentajien yhteystiedot:

Mirja Moilanen, palveluvastaava

  • mirja.moilanen@rko.fi
  • P. 044 7777 295

Johanna Marjakangas, työhönvalmentaja

  • johanna.marjakangas@rsp.fi
  • P. 050 4497 733

Lataa esitteemme tästä