Asiantuntijapalvelut

Asiantuntija1
Asiantuntija1
Shadow

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Perheterapia

Perheterapiassa etsitään ratkaisuja perheen ongelmiin ja huolenaiheisiin keskustelemalla ja toiminnallisin menetelmin. Perheterapiassa tavoitellaan perheen voimavarojen vahvistamista ja vuorovaikutuksen kehittymistä. Perheterapiaistuntoihin osallistuu yleensä koko perhe. Mukaan otettavista henkilöistä voidaan sopia tapauskohtaisesti. Perheterapiaan hakeudutaan vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Perheterapiasta on apua silloin kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia, tai kun jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa koko perhettä. Perheterapiaprosessi voi kestää yhdestä istunnosta reiluun kymmeneen kertaan perheen tarpeiden mukaan.

Pariterapia

Pariterapiassa koulutuksen saanut terapeutti keskustelee parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita pari tuo esiin istunnon aikana. Pariterapeutti ei määrittele terapian tavoitetta, mutta hänellä on tietoa toimivasta parisuhteesta, käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, parisuhteen vaiheista ja parisuhteen hoitamisesta. Näin hän voi auttaa paria määrittelemään tavoitteensa oman parisuhteensa osalta. Yleisin pariterapiaan tulosyy on saada parisuhde toimimaan, mutta syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisi parisuhteessa.

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksena.

Olosuhdeselvityksissä avustaminen

Lapsen huoltoriidoissa käräjäoikeus pyytää kunnan sosiaalitoimelta olosuhdeselvitystä lapsen kasvuolosuhteista. Vanamo tarjoaa kunnille palveluna olosuhdeselvityksissä avustamista esimerkiksi työparina. Työmenetelmänä käytämme perhearviointia, jossa arvioidaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, vanhemmuutta ja perheen arjen hallintaa sekä vanhempien keskinäistä yhteistyökykyä ja lapsen kasvuolosuhteita. Menetelmä sisältää haastatteluita, toiminnallisia tehtäviä ja havainnointia. Yhteenvetona laaditaan kattava lausunto olosuhdeselvityspyynnön vastineeksi.