Toimintamalli

Shadow
Slider

Lastensuojeluyksiköiden
toimintamalli

Henkilökunta

Lastensuojeluyksiköiden toiminnasta vastaa kasvatusjohtaja. Yksiköissä työskentelee 6–10 ohjaajaa. Ohjaajat ovat vahvan koulutuksen ja ammattitaidon omaavia, suurella sydämellä ja vahvalla sitoumuksella työtänsä tekeviä aikuisia. Psykiatrinen sairaanhoitaja tuo yksiköihimme erityisosaamista. Yksityisen psykologin palvelut ovat käytössämme tarvittaessa. Emännät huolehtivat, että saamme terveellistä ja monipuolista ruokaa.

Henkilökunnasta pidetään hyvää huolta, ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään monipuolisin koulutusmahdollisuuksin. Osalla työntekijöistämme on terapiakoulutus. Työntekijöiden jaksamista tuetaan säännöllisin viikkopalaverein, työnohjauksella ja kehittämispäivillä.

Toimintaperiaate

Lastensuojeluyksiköissä lapsi huomioidaan yksilöllisesti ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Jokaisella lapsella on oikeus kokea olevansa hyväksytty ja rakastettu omana itsenään. Lapselle tehdään henkilökohtainen kasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Säännöllinen ja ennakoitava arkielämä, yksilöllinen huomioiminen ja varmuus omasta paikasta yhteisössä luovat turvallisuuden tunnetta lapselle ja nuorelle.

Yhteinen arki ja kokemukset yhdistävät aikuisia ja lapsia.Toimintamme keskeinen ajatus on yhteisökasvatus, jolloin kaikilla yhteisön jäsenillä on demokraattiset oikeudet, mutta myös vastuut ja velvollisuudet. Etsimme yhdessä vastauksia siihen, miten elämme elämää ihmisenä ja yhteisönä.

Keskeisiä arvojamme ovat toisen ihmisen kunnioittaminen, avoimuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus. Tasa-arvoa ja toisen ihmisen kunnioitusta korostava ilmapiiri mahdollistaa turvallisen kasvun ja kehityksen.

Lapsi on osa perhettä, osa yhteisöä, jossa hän elää. Biologisten vanhempien kanssa tehdään mahdollisimman paljon yhteistyötä ja heidän aitoa läsnäoloaan lapsen elämässä tuetaan. Vanhemmat voivat  yöpyä sopimuksen mukaan lastensa luona.

Opiskelu

Koulunkäynti on suuri osa lapsen arkea. päivittäisellä lukutunnilla taataan rauhallinen hetki läksyjen tekoon. Aikuisen tehtävänä on varmistaa, että läksyt osataan. Lapset käyvät esi- ja alakoulua Raudaskosken koulussa. Koulumatka taittuu kävellen, pyöräillen tai taksikyydissä. Yläkoulu ja lukio sijaitsevat Ylivieskan keskustassa ja sinne mennään bussilla. Ylivieskan keskustassa on tarjolla myös erityisopetusta sitä tarvitseville. Lähistöllä sijaitseva Raudaskylän Kristillinen opisto tarjoaa sekä 10-luokka- että lukio-opetusta. Lähialueella on tarjolla monipuoliset ammatilliset jatko-opintomahdollisuudet. Jatko-opintoihin tuetaan nuoren omien vahvuuksien ja kiinnostusten mukaan.

Ohjattu arki

Vapaa-ajalla järjestetään mahdollisimman paljon lasten ja aikuisten yhteistä tekemistä. Yhdessä tekemisen kautta luodaan uusia kokemuksia ja elämyksiä arjessa selviytymiseen. Erilaisin terapeuttisin menetelmin ja valokuvan keinoin opetellaan käsittelemään tunteita ja vahvistetaan omaa  minäkuvaa. Luonto ja sen tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään aktiivisesti.

Harrastukset

Tarjoamme lapsille ja nuorille monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Yksiköillä on käytössä kuntosali, bändihuoneet, mopotalli, puutyö- ja kädentaitojen tila, karting-autoja ja kanootteja. Pihapiirissä tai lähialueella on palloilukentät, jääkiekkokaukalo, pururata ja hiihtolatuja. Ylivieskassa ja ympäristökunnissa on tarjolla monipuolista kerho- ja urheilutoimintaa. Musiikki- ja kansalaisopisto sekä lukuisat hevostallit sijaitsevat myös lähialueella. Kannustamme lapsia harrastamaan joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Harrastustoiminnan kautta lapsi voi toteuttaa itseään, vahvistaa itsetuntoaan  ja rakentaa  sosiaalista elämäänsä.

Terapiapalvelut

Lastensuojeluyksiköissä lasten arkea tuetaan terapeuttisin menetelmin. Terapiapalvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Yksiköissämme on mahdollista osallistua myös sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.