Lastensuojeluyksiköt

Lastensuojelu1
Lastensuojelu2
Lastensuojelu3
Lastensuojelu4
Lastensuojelu5
Lastensuojelu6
previous arrow
next arrow
Shadow

Lastensuojeluyksiköt

Lastensuojeluyksikkö VILLAMIINA

Villamiina on Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy:n omistama lastensuojeluyksikkö Isokoskella. Villamiina on toiminut vuodesta 2000. Yksikkö sijaitsee maaseudulla, luonnonkauniissa miljöössä. Matkaa Ylivieskan keskustaan on n. 18 km.

Villamiina toimii ajanmukaisesti saneeratussa satavuotisessa, tunnelmallisessa hirsirakennuksessa. Talossa on useita yhteisiä tiloja, joista keittiö on kodin sydän. Jokaiselle lapselle on varattu oma huone. Huoneet ovat tilavia, joten tarvittaessa sisarukset voivat nukkua samassa huoneessa. Pihapiirin lisärakennuksessa on sauna ja pesutilat, erilaisia harrastustiloja, toiminnallisia tiloja sekä neuvottelutiloja.

Lastensuojeluyksikkö VILJAMI

Viljami on Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy:n omistama lastensuojeluyksikkö Raudasmäellä. Viljami on toiminut vuodesta 2006 ja yksikkö sijaitsee keskellä Raudaskylän idyllistä maalaismaisemaa. Matkaa Ylivieskan keskustaan on vajaat 14 km.

Viljami toimii ajanmukaisesti saneeratussa vanhassa ja kauniissa hirsirakennuksessa. Lasten huoneet ovat alakerrassa ja jokaiselle lapselle on käytössään oma huone. Yläkerrassa on oleskelu ja harrastetiloja sekä sauna ja pesutilat.

Lyhytaikaisen hoidon yksikkö VAAPUKKA

Vaapukka on 6-paikkainen lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon yksikkö Villamiinan yhteydessä. Vaapukassa tarjotaan tukikoti paikkoja tukea tarvitseville lapsille sekä lyhytaikaista sijoituspaikkaa välittömässä sijoitustarpeessa oleville. Vaapukka on hyvä arviointipaikka lapsen tarpeita ja jatkotukitoimia ajatellen.

 

Lastensuojeluyksiköiden toimintamalli

Lastensuojeluyksiköiden toiminnasta vastaa kasvatusjohtaja. Lastensuojeluyksiköillä on vastaava ohjaaja. Yksiköissä työskentelee 6–10 ohjaajaa. Ohjaajat ovat vahvan koulutuksen ja ammattitaidon omaavia, suurella sydämellä ja vahvalla sitoumuksella työtänsä tekeviä aikuisia. Psykiatrinen sairaanhoitaja tuo yksiköihimme erityisosaamista. Perheterapeutit työstävät koko perheen asioita ja voimavaraistamista. Yksityisen psykologin palvelut ovat käytössämme tarvittaessa. Emännät huolehtivat, että saamme terveellistä ja monipuolista ruokaa.

Henkilökunnasta pidetään hyvää huolta, ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään monipuolisin koulutusmahdollisuuksin. Osalla työntekijöistämme on terapiakoulutus. Työntekijöiden jaksamista tuetaan säännöllisin viikkopalaverein, työnohjauksella ja kehittämispäivillä.

Lastensuojeluyksiköissä lapsi huomioidaan yksilöllisesti ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Jokaisella lapsella on oikeus kokea olevansa hyväksytty ja rakastettu omana itsenään. Lapselle tehdään henkilökohtainen kasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Säännöllinen ja ennakoitava arkielämä, yksilöllinen huomioiminen ja varmuus omasta paikasta yhteisössä luovat turvallisuuden tunnetta lapselle ja nuorelle.

Yhteinen arki ja kokemukset yhdistävät aikuisia ja lapsia. Toimintamme keskeinen ajatus on yhteisökasvatus, jolloin kaikilla yhteisön jäsenillä on demokraattiset oikeudet, mutta myös vastuut ja velvollisuudet. Etsimme yhdessä vastauksia siihen, miten elämme elämää ihmisenä ja yhteisönä. Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä, sijoituksen alussa tiiviimmin.

Keskeisiä arvojamme ovat toisen ihmisen kunnioittaminen, avoimuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus. Tasa-arvoa ja toisen ihmisen kunnioitusta korostava ilmapiiri mahdollistaa turvallisen kasvun ja kehityksen.

Koulunkäynti on suuri osa lapsen arkea. Päivittäisellä lukutunnilla taataan rauhallinen hetki läksyjen tekoon. Aikuisen tehtävänä on varmistaa, että läksyt osataan. Lapset käyvät esi- ja alakoulua Raudaskosken koulussa. Koulumatka taittuu kävellen, pyöräillen tai taksikyydissä. Yläkoulu ja lukio sijaitsevat Ylivieskan keskustassa ja sinne kuljetaan bussilla. Ylivieskan keskustassa on tarjolla myös erityisopetusta sitä tarvitseville. Lähistöllä sijaitseva Raudaskylän Kristillinen opisto tarjoaa sekä 10-luokka- että lukio-opetusta. Lähialueella on tarjolla monipuoliset ammatilliset jatko-opintomahdollisuudet. Jatko-opintoihin tuetaan nuoren omien vahvuuksien ja kiinnostusten mukaan.

Säännöllinen arki on kuntouttavaa. Yksin ja yhdessä tekemisen kautta luodaan uusia kokemuksia ja elämyksiä arjessa selviytymiseen. Yksilöllisenä kuntouttavana toimintana käytetään mm. keskustelua, eläinavusteista ohjausta, tunnetaito-ohjausta, nepsy valmennusta, voimauttavaa valokuvausta. Luonto ja sen tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään aktiivisesti. Lastensuojeluyksiköissä lasten arkea tuetaan terapeuttisin menetelmin.

Tarjoamme lapsille ja nuorille monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Yksiköillä on käytössä bändihuoneet, mopotalli, puutyö- ja kädentaitojen tila, karting-auto ja kanootteja. Pihapiirissä tai lähialueella on palloilukentät, jääkiekkokaukalo, pururata ja hiihtolatuja. Ylivieskassa ja ympäristökunnissa on tarjolla monipuolista kerho- ja urheilutoimintaa. Musiikki- ja kansalaisopisto sekä lukuisat hevostallit sijaitsevat myös lähialueella. Kannustamme lapsia harrastamaan joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Harrastustoiminnan kautta lapsi voi toteuttaa itseään, vahvistaa itsetuntoaan ja rakentaa sosiaalista elämäänsä.