RSP:N KUULUMISIA 12/2020

Turvallista arkea poikkeuksellisessa tilanteessa

Vaikka vuosi on tuonut mukanaan paljon epävarmuutta, Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy:n toiminnassa on pyritty ylläpitämään mahdollisimman normaalia arkea. Siinä tärkeä merkitys on turvallisella ja kodinomaisella ympäristöllä.

Turvallisuus on otettu huomioon kaikessa RSP:n toiminnassa. Pohjana ovat olleet viranomaisten valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset ohjeistukset.

”Olemme uusineet omia ohjeistuksiamme esimerkiksi hygienian ja siivouksen suhteen. Myös mahdollisiin sairastumisiin tai altistumisiin on pitänyt varautua. Jos lisätiloja tarvitaan, pystymme hyödyntämään opiston kiinteistöjä”, lastensuojeluyksiköiden vastaava ohjaaja Mikko Mehtälä kertoo.

Myös lasten on tärkeää saada tietoa koronasta, ja siksi on ollut tärkeää keskustella yhdessä tilanteesta.

”Tilanne on herättänyt kysymyksiä niin aikuisilla kuin lapsillakin. Lasten kanssa olemme puhuneet siitä, mitä se korona on ja miten se tarttuu. Yhdessä olemme käyneet läpi esimerkiksi käsihygieniaa ja maskin käyttöä”, Mehtälä kertoo.

Koronatilanne on vaikuttanut esimerkiksi retkien määrään, sillä turhaa matkustamista on pyritty välttämään. Ulkoiluun on onneksi Raudaskylällä hyvät mahdollisuudet, ja kota omassa pihapiirissä tuo siihen mukavan lisänsä.

Yksiköissä on rajoitettu ylimääräisiä vierailuja, mutta lähiomaisten tapaamiset on pystytty järjestämään. Mahdollisuuksien mukaan tapaamisia on järjestetty ulkoilun merkeissä. Myös nykyajan tekniikka tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia yhteydenpitoon.