RSP:N KUULUMISIA 12/2020

NUOTTI- ja TEAK-kuntoutukset avaavat tietä työelämään

Nuorten työllistymistä edistävät palvelut vastaavat isoon ajankohtaiseen tarpeeseen. Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy tarjoaa Kelan yhteistyökumppanina valmennusta ja kuntoutusta tuen tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. TEAK-kuntoutus ja NUOTTI-valmennus auttavat avaamaan tietä opintoihin ja työelämään.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus eli TEAK käynnistyy tammikuussa 2021. Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy ja Raudaskylän kristillinen opisto tarjoavat kuntoutusta yhteistyössä koko Pohjois-Pohjanmaan alueella (pl. Oulun kaupunki).

TEAK-kuntoutus on suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille, joilla toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi tai jotka muusta syystä tarvitsevat tukea. Palvelu voi sisältää työkokeilua, työhönvalmennusta tai näiden yhdistelmän.

Rauskin TEAKia toteuttaa kaksi työparia. Asiakkaan tukena on henkilökohtainen työhönvalmentaja, joka ohjaa asiakasta kuntoutuksen kaikissa vaiheissa.

Kuntoutus toteutetaan osittain Raudaskylän Kristillisellä Opistolla yksilö- ja ryhmätoimintana sekä valmentajan työpaikkakäynneillä. Osallistujien on mahdollista myös majoittua opistolla.

NUOTTI-valmennus käynnistyi viime huhtikuussa, ja mukana on tällä hetkellä noin kymmenen asiakasta. Valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman koulutus- tai työpaikkaa tai joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä.

Raudasmäen Sosiaalipalveluilla on neljä NUOTTI-valmentajaa. Valmennus sisältää 20 yksilötapaamista viiden kuukauden aikana. Tarvittaessa valmennukselle voidaan hakea myös jatkoa, jos nuori hyötyy siitä ja saavuttaa sen kautta tavoitteitaan.


Miten palveluihin hakeudutaan:

Alle 29-vuotias nuori voi hakeutua TEAK-kuntoutukseen tai NUOTTI-valmennukseen soittamalla Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205.

Molemmat palvelut ovat nuorille maksuttomia. Hakemiseen ei tarvita lääkärinlausuntoa tai kirjallista hakemusta – riittää, että nuori itse kokee tarvitsevansa tukea.

Yli 29-vuotiaat voivat hakea TEAK-kuntoutukseen Kelan hakulomakkeella (KU 101)

Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy:ssä valmennusten yhteyshenkilönä toimii Katja Alahäivälä (puh. 050 4497733, katja.alahaivala@rsp.fi).

Lisätietoa palveluista löytyy osoitteesta www.rsp.fi/ammatillinen-kuntoutus