Vaapukka

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Lyhytaikaisen hoidon yksikkö VAAPUKKA

Vaapukka on 6-paikkainen lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon yksikkö Villamiinan yhteydessä. Vaapukassa tarjotaan tukiviikonloppuja tukea tarvitseville lapsille sekä lyhytaikaista sijoituspaikkaa välittömässä sijoitustarpeessa oleville lapsille ympäri vuorokauden.

Vaapukassa lapsi kohdataan yksilöllisesti, hänen henkilökohtaiset tarpeensa huomioiden. Lasten arjessa on säännöllinen rytmi ja arki on ennakoitavaa. Lapsen arkeen tarjotaan turvaa ja tunnetyöskentelyä sekä riittävästi aktiviteettia. Vaapukka on hyvä arviointipaikka lapsen tarpeita ja jatkotukitoimia ajatellen.

Kouluikäiset lapset käyvät koulussa ja pienemmille järjestetään virikkeistä toimintaa päivän ajalle.

Sekä tukiviikonloppuina että sijoituksen aikana toimitaan perhettä tukien. Perheen omia voimavaroja vahvistetaan ja vanhemmuuden haasteita käsitellään avoimesti yhdessä. Asiakassuunnitelmapalaverissa sovitaan toiminnan tavoitteista ja keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Lapsi on keskiössä ja hänellä on oikeus kokea itsensä tärkeäksi ja arvokkaaksi

Vaapukan toiminnasta huolehtivat alan koulutuksen omaavat, työhönsä sitoutuneet, kokeneet ohjaajat.